Kavčič-ČolićA., & ŠmidM. (2013). EVALVACIJA ZAUPANJA VREDNIH DIGITALNIH ARHIVOV PRI PROJEKTU reUSE!. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 51(1). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5881