VajsD. (2013). RAZISKOVALNA DEJAVNOST NA PODROČJU BIBLIOTEKARSTVA V OKVIRU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 51(1). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5879