NovljanS. (2014). APOLOGIJA ZA KRAJEVNO KNJIŽNICO. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 57(2-3). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5545