(1)
ZorkoT. Potenciali Sodelovanja knjižnic, Muzejev in Arhivov Kot dediščinskih Ustanov: Raziskava Med Direktorji in Direktoricami Osrednjih območnih knjižnic, državnih Muzejev in Pokrajinskih Arhivov . knj 2022, 66, 43-74.