(1)
Ulčakar, T. Načrtovanje trženja V visokošolski knjižnici: Primer Centralne Ekonomske knjižnice. knj 2023, 66, 109-132.