(1)
KrapežM. Založniška Dejavnost Muzejev in Galerij Na Slovenskem Do Konca Druge Svetovne Vojne. knj 2022, 65, 97-124.