(1)
FelicijanL. Uresničevanje knjižničnih Vlog V splošni knjižnici. knj 2022, 65, 139-164.