(1)
MedvedD. Z Branjem Do Zvezd: približevanje knjižnice, knjižničnega Gradiva in Branja učencem Osnovne šole, S Poudarkom Na 1. Vzgojno-izobraževalnem Obdobju. knj 2020, 64, 103–121.