(1)
DvornikA. Čas Epidemije in Izposoja Gradiva Na Portalu Biblos V Posavju. knj 2020, 64, 89–102.