(1)
Vlašić Jurić, V. Prikazi Hrvatskih Gradova U Atlasu Civitates Orbis Terrarum. knj 2023, 66, 133-142.