(1)
PetermanecZ.; ŠebjanU. Vpliv Komponent Informacijske Pismenosti Na učni Uspeh študentov V Visokem šolstvu. knj 2018, 62.