(1)
NovljanS. Knjižničar Informator, empatični Povezovalec. knj 2018, 62.