(1)
HońćevaraM. SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LET U 2014. knj 2016, 59, 145-161.