(1)
KirarB. OBOGATENA RESNIČNOST V KNJIŽNICAH: PRIMER OSREDNJE DRUŽBOSLOVNE KNJIŽNICE JOŽETA GORIČARJA. knj 2016, 59, 59-77.