(1)
ČadejR.; JužničP. VKLJUČENOST SLOVENSKEGA DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE V WEB OF SCIENCE IN SCOPUS. knj 2016, 59, 43-58.