(1)
PiršS. SISTEM KNJIŽNIČNEGA NADOMESTILA V SLOVENIJI: PRIMERJAVA S TUJIMI PRAKSAMI. knj 2016, 59, 15-41.