(1)
PezerI.; VugrinecL. STANJE IN VIZIJA RAZVOJA BIBLIOBUSNIH SLUŽB REPUBLIKE HRVAŠKE. knj 2015, 58.