(1)
RubinićD.; CuparD.; ŠauperlA. NAČELO VIŠESTRUKOG PREDSTAVLJANJA: PREDSTAVLJANJA DOKUMENATA KOJA SU STVORILI RAZLIČITI SUDIONICI. knj 2015, 58.