(1)
GorkičP.; LekićT.; Poličnik-ČermeljT. ANALIZA ROČNO IZVEDENE INVENTURE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI (2010–2014). knj 2015, 58.