(1)
Gorkič, P.; Lekić, T.; Poličnik-Čermelj, T. ANALIZA ROČNO IZVEDENE INVENTURE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI (2010–2014). knj 2015, 58.