(1)
AbeM. INVENTURA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA: UVODNI PREGLED. knj 2015, 58.