(1)
BedenkK. Žitje Prevoda Pravljice S frazeološkega Vidika: Na Primeru Grimmove Pravljice Srečni Anže. knj 2013, 57.