(1)
PajkU. BRATA GRIMM V KNJIŽNICI NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE: ZAPUŠČINA ANASTAZIJA GRÜNA. knj 2013, 57.