(1)
Kodrič-DačićE. PISNA KULTURNA DEDIŠČINA V KNJIŽNICAH V LUČI AKTUALNIH PREDPISOV. knj 2013, 56.