(1)
Kavčič-ČolićA.; ŠmidM. EVALVACIJA ZAUPANJA VREDNIH DIGITALNIH ARHIVOV PRI PROJEKTU ReUSE!. knj 2013, 51.