(1)
VajsD. RAZISKOVALNA DEJAVNOST NA PODRO─îJU BIBLIOTEKARSTVA V OKVIRU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI. knj 2013, 51.