[1]
Svoljšak, S. 2023. Starejši monografski viri in orodje za fasetno navigacijo oziroma filter »vrsta vsebine« v COBISS+: analiza, evalvacija ter predlogi za izboljšave in dopolnitve šifrantov v podpoljih 140d in 140e bibliografskega formata COMARC/B . Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 66, 3-4 (apr. 2023), 9–41. DOI:https://doi.org/10.55741/knj.66.3-4.1.