[1]
ZorkoT. 2022. Potenciali sodelovanja knjižnic, muzejev in arhivov kot dediščinskih ustanov: raziskava med direktorji in direktoricami osrednjih območnih knjižnic, državnih muzejev in pokrajinskih arhivov . Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 66, 1-2 (dec. 2022), 43-74. DOI:https://doi.org/10.55741/knj.66.1-2.3.