[1]
EiseltI. in MaliM. 2022. Vloga nacionalnih knjižnic pri omogočanju dostopa do digitalizirane filmske dediščine. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 66, 1-2 (dec. 2022), 123-145. DOI:https://doi.org/10.55741/knj.66.1-2.6.