[1]
Petrič TurkT. in VilarP. 2022. Pregled storitev slovenskih splošnih knjižnic za gluhe in naglušne uporabnike. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 65, 1-2 (jun. 2022), 37-60. DOI:https://doi.org/10.55741/knj.65.1-2.2.