[1]
MedvedD. 2020. Z branjem do zvezd: približevanje knjižnice, knjižničnega gradiva in branja učencem osnovne šole, s poudarkom na 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 64, 3-4 (dec. 2020), 103–121.