[1]
ŠvabK. 2020. Razlogi za neuporabo storitev splošnih knjižnic: pilotna študija med starši predšolskih otrok. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 64, 3-4 (dec. 2020), 9–28.