[1]
Kerec Prekoršek, B. in Stavbar, V. 2020. Kako umestiti tradicijo v sodobnost? Maistrova knjižnica kot kulturni spomenik prinaša s svojimi posebnostmi izvirne postavitve nove izzive z umestitvijo v redni fond UKM. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 64, 1-2 (sep. 2020), 29–46.