[1]
Zdravje, A. in Korotaj, M. 2019. Koncept zelenih knjižnic in prva primera njegove vpeljave pri nas. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 63, 1-2 (okt. 2019).