[1]
DRUŠTEV SLOVENIJEZ.B. 2018. Predsedstvo in drugi organi ZBDS v mandatnem obdobju 2017–2021. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 62, 1-2 (jun. 2018).