[1]
ZemljičI. 2018. Franc Kuzmič (1952–2018). Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 62, 1-2 (jun. 2018).