[1]
Kavčič-ČolićA. 2015. UVODNIK ODGOVORNE UREDNICE. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 59, 1-2 (sep. 2015), 9-12.