[1]
Čadej, R. in Južnič, P. 2016. VKLJUČENOST SLOVENSKEGA DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE V WEB OF SCIENCE IN SCOPUS. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 59, 4 (mar. 2016), 43–58.