Starejši monografski viri in orodje za fasetno navigacijo oziroma filter »vrsta vsebine« v COBISS+

analiza, evalvacija ter predlogi za izboljšave in dopolnitve šifrantov v podpoljih 140d in 140e bibliografskega formata COMARC/B

Avtorji

  • Sonja Svoljšak Narodna in univerzitetna knjižnica

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.66.3-4.1

Ključne besede:

Fasetna navigacijska orodja, COBISS , starejši monografski viri, COMARC/B, evalvacije

Povzetek

Namen: Prispevek podaja analizo in evalvacijo vsebine šifrantov v podpoljih 140d in 140e bibliografskega formata COMARC/B, ki se uporabljata za določanje vrste vsebine in literarne vrste pri starejših monografskih virih. Na podatkih iz omenjenega šifranta temeljita tudi filtra »vrsta vsebine« in »literarna vrsta« v katalogu COBISS+. Na podlagi analize in evalvacije so z namenom izboljšave šifrantov, s tem pa tudi fasetnega orodja v COBISS+ podani predlogi za spremembe in dopolnitve njune vsebine.

Metodologija/pristop: Posamezne kode, pa tudi celotna šifranta sta bila ovrednotena glede na naslednje kriterije: natančnost, popolnost, konsistentnost in jezikovna ustreznost. Upoštevan je bil tudi vidik kompatibilnosti vsebine šifrantov s historičnimi in aktualnimi sistemi za poimenovanje in klasifikacijo oblik, vrst in zvrsti neliterarnih in literarnih del.

Rezultati: Analiza je pokazala, so poimenovanja posameznih kod, pa tudi šifrantov kot celote nenatančna in jezikovno neustrezna. Obstoječi nabor kod za določanje vrste vsebine in literarne vrste je nepopoln. Problematična je tudi konsistetnost uporabe posameznih kod znotraj šifrantov ter v odnosu z drugimi šifranti formata COMARC/B. Vsebina šifrantov ne temelji niti na katerem od historičnih niti na aktualnih sistemih za razvrščanje neliterarnih in literarnih oblik/vrst/tipov/zvrsti del.

Omejitve raziskave: Predlogi za izboljšave vsebine šifrantov v podpoljih 140d in 140e so vezani na prenovo šifrantov v bibliografskem formatu UNIMARC/B, kar je predmet mednarodnega strokovnega konsenza. Za optimalno funkcionalnost podatkov iz obeh podpolj, na katerih temeljijo fasetna navigacijska otodja v COBISS+ bi bila potrebna tudi prenova šifranta v podpolju 675c oziroma uskladitev vsebine in namena vseh treh šifrantov v odnosu na namen orodja za fasetno navigacijo v COBISS+.

Izvirnost/uporabnost raziskave: Rezultate raziskave je mogoče uporabiti pri razvoju bibliografskega formata COMARC/B oziroma UNIMARC/B. Posredno so uporabni za vzpostavitev in razvoj tistih fasetnih navigacijskih orodij oziroma filtrov v COBISS+, ki so namenjeni omejevanju rezultatov iskanja po starejših monografskih virih. Prispevali bi lahko tudi k racionalizaciji vnosa podatkov v sistemu COBISS.SI.

Prenosi

Objavljeno

2023-04-19

Kako citirati

Svoljšak, S. (2023). Starejši monografski viri in orodje za fasetno navigacijo oziroma filter »vrsta vsebine« v COBISS+: analiza, evalvacija ter predlogi za izboljšave in dopolnitve šifrantov v podpoljih 140d in 140e bibliografskega formata COMARC/B . Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 66(3-4), 9–41. https://doi.org/10.55741/knj.66.3-4.1

Številka

Rubrike

ČLANKI

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)