Berljivost izvlečkov s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti

na primeru izvlečkov iz revije Knjižnica

  • Nina Jamar Občinska knjižnica Jesenice, Glasbena šola jesenice
Ključne besede: izvlečki, berljivost, serijske publikacije, bibliotekarstvo

Povzetek

Namen: Namen članka je preveriti berljivost izvlečkov s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti na primeru izvlečkov iz revije Knjižnica. Zanimala nas je razlika med berljivostjo izvlečkov v slovenskem in angleškem jeziku ter med nečlenjenimi in členjenimi izvlečki.

Metodologija/pristop: Berljivost izvlečkov v angleškem jeziku je bila preverjena s pomočjo aplikacije The Flesch Grade Level Readability Formula. Berljivost izvlečkov v slovenskem jeziku pa je bila preverjena s pomočjo prve aplikacije za oceno težavnosti besedil v slovenskem jeziku.

Rezultati: Rezultati so pokazali, da obstaja statistično pomembna razlika med berljivostjo izvlečkov v slovenskem in angleškem jeziku, objavljenih v reviji Knjižnica. Izvlečki, objavljeni v slovenskem jeziku, so bolj berljivi, kot izvlečki, objavljeni v angleškem jeziku. Statistično pomembne razlike med nečlenjenimi in členjenimi izvlečki pa ni bilo zaznati.

Omejitve raziskave: Analiziranih je bilo 60 izvlečkov v angleškem in 60 izvlečkov v slovenskem jeziku. Vzorec bi lahko bil večji. Raziskava bi lahko vsebovala izvlečke iz več revij s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti.   

Izvirnost/uporabnost raziskave: Rezultati raziskave lahko dajo uredništvu revije Knjižnica nadaljnje usmeritve za izboljšanje berljivosti izvlečkov.

Objavljeno
2022-12-28
Kako citirati
JamarN. (2022). Berljivost izvlečkov s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti: na primeru izvlečkov iz revije Knjižnica. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 66(1-2), 105-121. https://doi.org/10.55741/knj.66.1-2.5
Rubrike
ČLANKI