Standardi in zakonski predpisi za pripravo publikacij

  • Nina Jamar Knjižnica Jesenice
Ključne besede: standardi, zakonski predpisi, publikacije, katalogizacija, založništvo

Povzetek

Namen: V pričujočem prispevku predstavljamo pregled mednarodnih standardov in zakonskih predpisov za pripravo publikacij. Predstavljamo, kako bibliotekarjevo stro­kovno znanje pripomore k opremi publikacij s podatki.

Metodologija/pristop: Opravili smo pregled mednarodnih standardov in zakonskih predpisov za pripravo publikacij. Predstavili smo jih in opozorili na vsebino posamez­nega standarda.

Rezultati: Največ mednarodnih standardov je namenjenih pripravi periodičnih publikacij (SIST ISO 4, SIST ISO 8, SIST ISO 18, SIST ISO 214, SIST ISO 215). Ostali mednarodni standardi, ki govorijo o pripravi publikacij, pa govorijo o pripravi naslovne strani knjig, kazala ter navajanju bibliografskih navedb in citiranju virov informacij. Torej nas že mednarodni standardi, ki obstajajo, opozarjajo, na kaj moramo biti kot bibliotekarji pri pripravi publikacij pozorni.

Omejitve raziskave: V raziskavi smo se pri standardih omejili predvsem na tisti del vse­bine standardov in zakonskih predpisov za pripravo publikacij, ki se je skladal s pri­pravo publikacij, ki jih izdajamo na Glasbeni šoli Jesenice.

Izvirnost/uporabnost raziskave: Jasnih podatkov o publikaciji ne potrebujejo le kata­logizatorji, ampak tudi raziskovalci in publicisti za pravilno navajanje bibliografskih virov.

Objavljeno
2022-06-02
Kako citirati
JamarN. (2022). Standardi in zakonski predpisi za pripravo publikacij. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 65(1-2), 111-138. https://doi.org/10.55741/knj.65.1-2.5
Rubrike
ČLANKI