Ustvarjalnice v splošnih knjižnicah

  • Špela Kuhar
  • Tanja Merčun
Ključne besede: ustvarjalnice, splošne knjižnice, načrtovanje, knjižnične storitve

Povzetek

Ustvarjalnica je prostor, ki uporabnikom omogoča, da brezplačno preizkusijo in uporabljajo raznovrstne naprave, orodja in pripomočke za različne namene. Gre za storitev, ki se je v zadnjem desetletju uveljavila v tujih splošnih knjižnicah, medtem ko imata v Sloveniji izkušnje z vzpostavitvijo ustvarjalnice šele dve splošni knjižnici. Pregled literature predstavi razvoj ustvarjalnic, njihov namen in umestitev v delovanje splošne knjižnice ter prikaže nekaj primerov dobrih praks. Poseben poudarek daje načrtovanju ustvarjalnic in opisu posameznih elementov, ki so ključni za njihovo uspešno delovanje. Predstavi tri skupine deležnikov, ki so ključne pri načrtovanju ustvarjalnic – uporabnike, lokalno skupnost ter osebje in prostovoljce. V prispevku je poleg priporočil za fizični prostor in opremo ustvarjalnic predstavljen tudi seznam opreme s pripadajočimi orodji, napravami, pripomočki in materiali za najpogostejše dejavnosti v ustvarjalnicah. Gre za prvi prispevek o ustvarjalnicah pri nas, ki celostno obravnava to storitev v okviru splošnih knjižnic in daje izhodišča za razmisleke tako pred odločitvijo za vzpostavitev ustvarjalnice kot tudi v procesu njenega načrtovanja.

Literatura

Abram, S. (2015). Librarianship. V S. Hirsh (ur.), Information services today: an introduction (str. 41-52). Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
Abron, D. (2018). Journey to a makerspace. Public Libraries, 57(4), 14-15.
American Library Association (13.6.2014). American Library Association supports makerspaces in libraries. http://www.ala.org/news/press-releases/2014/06/american-library-association-supports-makerspaces-libraries
Bagley, C. A. (2014). Makerspaces: top trailblazing projects: a LITA guide. Chicago: ALA TechSource.
Balas, J. L. (2012). Do makerspaces add value to libraries? Computers in Libraries, 32(9), 33. https://teamhughmanatee.files.wordpress.com/2013/04/do-makerspaces-add-value-to-libraries.pdf
Barniskis, S. C. (2016). Access and express: professional perspectives on public library makerspaces and intellectual freedom. Public Library Quarterly, 35(2), 103–125. https://doi.org/10.1080/01616846.2016.1198644
Barton, A. C., Tan, E., in Greenberg, D. (2017). The makerspace movement: sites of possibilities for equitable opportunities to engage underrepresented youth in STEM. Teachers College Record, 119(6), 1–44. https://eugenemakerspace.com/wp-content/uploads/2018/10/The-Makerspace-Movement_-Sites-of-Possibilities-for-Equitable-Opportunities-to-Engage-Underrepresented-Youth-in-STEM.pdf
Bowler, L. (2014). Creativity through “maker” experiences and design thinking in the education of librarians. Knowledge Quest, 42(5), 58–61.
Britton, L. in Considine, S. (1. 10. 2012). The makings of maker spaces, part 3: a fabulous home for cocreation. Library Journal. https://www.libraryjournal.com/?detailStory=the-makings-of-maker-spaces-part-3-a-fabulous-home-for-cocreation
Britton, L. (26. 10. 2012). A fabulous labaratory: the makerspace at Fayetteville Free Library. Public Libraries Online. http://publiclibrariesonline.org/2012/10/a-fabulous-labaratory-the-makerspace-at-fayetteville-free-library/
Britton, L. (14. 12. 2015). “Making” the future: conclusion of making & the maker movement blog post series. https://tascha.uw.edu/2015/12/making-the-future-conclusion-of-making-the-maker-movement-blog-post-series/
Bronkar, C. (2017). How to start a library makerspace. V E. Kroski (ur.), The makerspace librarian's sourcebook (str. 3–28). London: Facet Publishing.
Burke, J. (2014). Makerspaces : a practical guide for librarians. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Publishers.
Cavalcanti, G., (22. 5. 2013). Is it a hackerspace, makerspace, techshop, or fablab? Make: DIY Projects and Ideas for Makers. https://makezine.com/2013/05/22/the-difference-between-hackerspaces-makerspaces-techshops-and-fablabs/
Compton, E., Boese, A., Lewis, J., Teeri, S. in Yusko, S. (2015). Making in the Library Toolkit. Chicago: American Library Association. http://www.ala.org/yalsa/sites/ala.org.yalsa/files/content/YALSA%20Making%20Toolkit.pdf
Costello, L., Powers, M., in Haugh, D. (2017). Pedagogy and protoryping in library makerspaces. V E. Kroski (ur.), The makerspace librarian's sourcebook (str. 3–28). London: Facet Publishing.
de Boer, J. (2015). The business case of FryskLab, Europe’s first mobile library FabLab. Library Hi Tech, 33(4), 505–518. https://doi.org/10.1108/LHT-06-2015-0059
Delecki, K. (2017). Safety and guidelines in the library makerspace. V E. Kroski (ur.), The makerspace librarian's sourcebook (str. 73–84). London: Facet Publishing.
Dougherty, D. (2012). The maker movement. Innovations: Technology, Governance, Globalization, 7(3), 11-14. https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/INOV_a_00135
FabLab (n.d.). FabLab. https://fablab.si/
FabLabNet (2017). Joint SWOT analysis to explore network synergies. http://fablabnet.net/wp-content/uploads/2017/11/DT144_JointSWOT_PP10-V2_27-11-17.pdf
Fallows, D. (11. 3. 2016). How libraries are becoming modern makerspaces. The Atlantic. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/03/everyone-is-a-maker/473286/
FFL Creation Lab. (n.d.). Fayetteville: Fayetteville Free Library. https://www.fflib.org/creation-lab
FFL Fab Lab. (n.d.). Fayetteville: Fayetteville Free Library. https://www.fflib.org/fab-lab
Fisher, J. P. (2016) Building and operating a digital media lab. Chicago: Public Library Association. http://www.ala.org/pla/sites/ala.org.pla/files/content/pdfs/membersonly/pla_quickreads_03_medialab_digital_FINAL.pdf
Freeman V. in Freeman, R. (2017). Creating a new library: recipes for transformation. Cambridge, Massachusetts: Chandos Publishing.
FryskLab. (n.d.). http://www.frysklab.nl/
Fontichiaro, K. (2015). Creation culture and makerspaces. V S. Hirsh (ur.), Information Services Today: an Introduction (str. 192 - 198). Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
Fontichiaro, K. (2018). Creation culture and makerspaces. V S. Hirsh (ur.), Information Services Today: an Introduction: second edition (str. 220-228). Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
Giersberg, D. (2014). The creative workshops of the 21st century. Munich: Goethe-Institut. https://www.goethe.de/en/kul/bib/20440837.html
Hatch, M. (2014). The maker movement manifesto: rules for innovation in the new world of crafters, hackers and thinkers. New York: McGraw-Hill Education.
Hartnett, E.J. (2016). Why make? Public Libraries, 55(5), 20-25.
Hirsh, S. (ur.). (2015). Information services today : an introduction. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
Horton, J. (2019). Continuing education and professional development of library staff involved with makerspaces. Library Hi Tech, 37(4), 866–882. https://doi.org/10.1108/LHT-06-2018-0081
IFLA (2017). IFLA trend report 2017 update. https://trends.ifla.org/files/trends/assets/documents/ifla_trend_report_2017.pdf
Johnson, E. (2017a). The future of library makerspaces. V E. Kroski (ur.), The makerspace librarian's sourcebook (str. 345 – 367). London: Facet Publishing.
Johnson, E. D. M. (2017b). The right place at the right time: creative spaces in libraries. V S. Hines in K. Crowe (ur.), The Future of Library Space (str. 1-35). Bingley : Emerald.
Kemp, A. (2013). The makerspace workbench. http://www.farnell.com/datasheets/1895152.pdf
Keune, A., Wohlwend, K.E. in Peppler, K.A. (2019). Recognition in makerspaces: Supporting opportunities for women to “make” a STEM career. Computers in Human Behavior, 99, 368–380. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.05.013
Khuon, L., Ertekin, Y., Carr, M. E., Terranova, B. B., Hoque, S., Fiori, C. M., in
Laing, C. C. (2018). MAKER: Simple making activities to expose middle school girls to STEM careers. ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings, 2018–June.
Koh, K. in Abbas, J. (2015). Competencies for information professionals in learning labs and makerspaces. Journal of Education for Library and Information Science, 56(2), 114-129.
Lab. (n.d.). Reka: Gradska knjižnica Rijeka. https://gkr.hr/Lab
Libraries lead with digital (n.d.). https://publiclibraries2030.eu/resources/libraries-lead-with-digital1/
Makerspace playbook: school edition (2013). Santa Rosa: Maker Media. https://makered.org/wp-content/uploads/2014/09/Makerspace-Playbook-Feb-2013.pdf
Martin, K., Compton, M. in Hunt R. (2017). Mobile makerspaces. V E. Kroski (ur.), The makerspace librarian's sourcebook (str. 307 – 344). London: Facet Publishing.
McFarland, R. D. (2017). How to create a makerspace: a real-world case-study. https://www.slideshare.net/highervista/how-to-create-a-maker-space-v2-ebook
McMonigle, P. (2020). Introduction. V B. Thomsett-Scott (ur.), Makerspace and collaborative technologies : A LITA guide (str. xi-xv). Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Publishers.
Mojstrovalnica. (n.d.). Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka. https://www.gkfb.si/za-uporabnike/mojstrovalnica
Moorefield-Lang, H. (2015). Change in the making: makerspaces and the ever-changing landscape of libraries. TechTrends, 59(3), 107–112. https://doi.org/10.1007/s11528-015-0860-z
Moorefield-Lang, H. (2019). Lessons learned: intentional implementation of second makerspaces. Reference Services Review, 47(1), 37–47. https://doi.org/10.1108/RSR-07-2018-0058
Musik, Medien, Makerspace. (n.d.). Köln: Stadt Köln. https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/stadtbibliothek/zentralbibliothek/musik-medien-makerspace
Sheffield, R., Koul, R., Blackley, S. in Maynard, N. (2017). Makerspace in STEM for girls: a physical space to develop twenty-first-century skills. Educational Media International, 54(2), 148–164. https://doi.org/10.1080/09523987.2017.1362812
Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018 – 2028). (2018). Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Zakonodaja-ki-ni-na-PISRS/Kulturna-dediscina/2ffbd52377/Strokovna-priporocila-in-standardi-za-splosne-knjiznice.pdf
Švab, Š. (2020). Ustvarjalnice v splošnih knjižnicah: načrtovanje Ustvarjalnega podstrešja v Valvasorjevi knjižnici Krško. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
The age of makers; 3D printing in the public library of Cologne. (14.6.2013). IFLA Public Libraries Section Blog. https://blogs.ifla.org/public-libraries/2013/06/14/the-age-of-the-makers-3d-printing-in-the-public-library-of-cologne/
Torrone, P. (10. 3. 2011). Is it time to rebuild & retool public libraries and make "techshops"? Make: DIY Projects and Ideas for Makers. https://makezine.com/2011/03/10/is-it-time-to-rebuild-retool-public-libraries-and-make-techshops/
Vecchione, A., Brown, D., Brasier, G. in Delaney, A. (2017).Encouraging a diverse maker culture. V E. Kroski (ur.), The makerspace librarian's sourcebook (str. 51 – 71). London: Facet Publishing.
Vidmar, S. (2019). Mojstrovalnica. V Pogled nazaj, polet naprej: zbornik ob 70-letnici Goriške knjižnice: 1949-2019. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka.
Wang, F., Wang W., Wilson, S. in Ahmed, N. (2016). The state of library makerspaces. International Journal of Librarianship, 1(1), 2-16. https://doi.org/10.23974/ijol.2016.vol1.1.12
Walan, S. (2019). The dream performance – a case study of young girls’ development of interest in STEM and 21st century skills, when activities in a makerspace were combined with drama. Research in Science & Technological Education.
https://doi.org/10.1080/02635143.2019.1647157
Webb K., K. (2018). Development of creative spaces in academic libraries : a decision maker's guide. Cambridge, Kidlington : Chandos Publishing.
Weinberger, D. (4. 9. 2012). Library as platform. Library Journal. https://www.libraryjournal.com/?detailStory=by-david-weinberger
Wells, S. (2017). Foundations of makerspaces. Durham: S. Wells.
Williams, R. D.in Willett, R. (2019). Makerspaces and boundary work: the role of librarians as educators in public library makerspaces. Journal of Librarianship and Information Science, 51(3), 801–813.
Willingham, T. in DeBorer, J. (2015). Makerspaces in libraries. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
Willingham, T. (2018). Library makerspaces: the complete guide. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
Yi, F. in Baumann, M. (2018). Guiding principles for designing an accessible, inclusive, and diverse library makerspace. https://assets.pubpub.org/j7m623zt/61583446049824.pdf
Objavljeno
2022-06-02
Kako citirati
Kuhar Špela, & MerčunT. (2022). Ustvarjalnice v splošnih knjižnicah. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 65(1-2), 9-36. https://doi.org/10.55741/knj.65.1-2.1
Rubrike
ČLANKI