Pravilnik za opis in dostop do gradiva v knjižnicah, arhivih in muzejih

novi hrvaški katalogizacijski pravilnik

  • Ana Vukadin
  • Mirna Willer
Ključne besede: katalogizacijska pravila, dediščinsko gradivo, Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima, IFLA LRM (Library Reference Model), CIDOC-CRM (Conceptual Reference Model), RiC (Records in Contexts), RDF (Resource Description Framework)

Povzetek

Namen: Prikazujemo delo na projektu za izdelavo, objavljanje in vzdrževanje nacionalnega pravilnika za katalogizacijo, katerega cilj je uskladiti katalogizacijo v knjižnicah, arhivih in muzejih v enotni standard z naslovom Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (Pravilnik za opis in dostop do gradiva v knjižnicah, arhivih in muzejih). Projekt je zaživel leta 2013, ko so predstavniki treh dediščinskih ustanov in akademske skupnosti podpisali sporazum o sodelovanju pri izdelavi nacionalnega pravilnika za katalogizacijo. Ministrstvo za kulturo Republike Hrvaške projekt finančno podpira od leta 2014. Na koncu projekta bo objavljena prva standardna izdaja pravilnika.
Metodologija/pristop: Z vidika njihove uporabe pri izdelavi pravilnika opisujemo konceptualne modele IFLA LRM (Library Reference Model), CIDOC CRM (Conceptual Reference Model) in ICA RiC (Records in Contexts) ter njihovo utemeljenost v tehnologiji povezanih odprtih podatkov (linked open data) in standardu semantičnega spleta RDF (Resource Description Framework). Sledi opis namena in ciljev, uporabe, načel in strukture pravilnika. Posebno pozornost posvetimo enoti opisa in prikazu rešitev, do katerih smo prišli z uporabo navedenih modelov in drugih mednarodnih standardov.
Rezultati: Pri delu na projektu za pravilnik se je izkazalo, da je sodelovanje med dediščinskimi ustanovami in akademsko skupnostjo mogoče. Prepoznali smo tako tiste skupne elemente opisa, ki so nujni za identifikacijo, kot tudi druge, ki so specifični z vidika vrste gradiva ali funkcij, ki jih ima gradivo v posamezni ustanovi ali zbirki. Terminologija je bila usklajena in posodobljena.
Omejitve raziskave: Pravilnik je še vedno v pripravi. Manjka besedilo, ki ga je sprejel Strokovni odbor projekta, in se nanaša na identifikacijo in opis agenta, kraja in časovnega razpona ter odnosov med entitetami. Manjkajo priloge in glosar.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Predstavljena je metodologija izdelave skupine pravil za heterogeno informacijsko okolje, ki je utemeljena na mednarodno sprejetih načelih, modelih, standardih in priporočilih posameznih strok ter tudi na sodobnih tehnologijah semantičnega spleta. Pravilnik more kot ontologija HR-KAM domene služiti kot pravilnik za katalogizacijo, kot navodila za inventarizacijo, dokumentacijo itd. Uporaben je kot podatkovni model za izdelavo ali posodobitev informacijskega sistema ali kot ontologija za objavljanje ter izmenjavo (interoperabilnost) in integracijo (ponovna raba) podatkov. Uporaben je tudi pri iskanju (retrieval) v različnih virih podatkov.

Biografije avtorja

Ana Vukadin

Hrvatski zavod za knjižničarstvo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu,
Hrvatske bratske zajednice 4, p.p. 550, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
e-pošta: avukadin@nsk.hr

Mirna Willer

Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru (u miru), Ksaverska cesta 99,
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
e-pošta: willer.mirna@gmail.com

Literatura

Barbarić, A. i Willer, M. (2010). Kakav nacionalni kataložni pravilnik trebamo?: preliminarno istraživanje. U M. Willer i S. Faletar Tanacković (ur.), Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 13 (str. 110–134). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Cataloging cultural objects: a guide to describing cultural works and their images. (2006). Chicago: American Library Association. Dostupno 14. 11. 2018. na: http://cco.vrafoundation.org/index.php/toolkit/cco_pdf_version

Categories for the description of works of art. (2016). Los Angeles: J. Paul Getty Trust. Dostupno 14. 11. 2018. na: http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/

CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) (version 6.2.1). (2015). B. k.: ICOM/CIDOC CRM Special Interest Group. Dostupno 5. 11. 2018. na: http://old.cidoc-crm.org/docs/cidoc_crm_version_6.2.1.pdf

Definition of FRBRoo: a conceptual model for bibliographic information in object-oriented formalism (version 2.4.). (2015). Haag: IFLA. Dostupno 5. 11. 2018. na: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/FRBRoo/frbroo_v_2.4.pdf

IFLA. BCM Review Group. (2018). Working group on FRBR/CRM dialogue [mrežna stranica]. Haag: IFLA. Dostupno 5. 11. 2018. na: https://www.ifla.org/node/928

IFLA Cataloguing Section and IFLA Meetings of Experts on an International Cataloguing Code. (2016). Statement of International Cataloguing Principles (ICP) (2016 edition with minor revisions, 2017). Haag: IFLA. Dostupno 15. 11. 2018. na: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-en.pdf

IFLA ISBD Review Group. (2017a). Alignment of the ISBD element set with the IFLA LRM element set by the Task group for the analysis of the alignment and impact of IFLA LRM to ISBD, for the IFLA ISBD Review Group; Approved by the ISBD Review Group; Approved by the FRBR Review Group. Final draft. Haag: IFLA. Dostupno 4. 9. 2018. na: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/OtherDocumentation/isbd-lrm_alignment_v.1.3.1a.pdf. (Izvor više nije bio dostupan 5. studenoga 2018.)

IFLA ISBD Review Group. (2017b). Report of the Task group for the analysis of the alignment and impact of IFLA LRM on ISBD. Haag: IFLA. Dostupno 5. 11. 2018. na: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/OtherDocumentation/isbd-lrm_alignment_report.pdf

IFLA ISBD Review Group. (2018, 30. 7.). Complete revision of IFLA’s International standard bibliographic description to start in 2018 [mrežna stranica]. Haag: IFLA. Dostupno 5. 11. 2018. na: https://www.ifla.org/node/61873?og=54

International council on archives experts group for archival description. (2016). Records in contexts (RiC): an archival description draft standard. Seoul: ICA Congress. Dostupno 5. 11. 2018. na: https://www.ica.org/sites/default/files/session-7.8-ica-egad-ric-congress2016.pdf

InterPARES Trust. (2016). Comments on „Records in Context“. Vancouver: InterPARES Trust. Dostupno 5. 11. 2018. na: https://interparestrustblog.files.wordpress.com/2016/12/interparestrust_commentsonric_final2.pdf

ISAAR(CPF): međunarodna norma arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji (Drugo izdanje). (2006). Zagreb: Međunarodno arhivsko vijeće. Dostupno 14. 11. 2018. na: http://daz.hr/arhivske-norme-i-standardi/

ISAD(G): opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva (Drugo izdanje). (2001). Zagreb: Međunarodno arhivsko vijeće. Dostupno 14. 11. 2018. na: http://daz.hr/arhivske-norme-i-standardi/

ISBD: međunarodni standardni bibliografski opis. (2014). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

ISDIAH: međunarodna norma za opis ustanova s arhivskim gradivom. (2009.) Zagreb: Hrvatski državni arhiv. Dostupno 14. 11. 2018. na: http://daz.hr/arhivske-norme-i-standardi/

Lagoze, C. (2000). Business unusual: how „event-awareness“ may breathe life into the catalog?. U Bicentennial conference on bibliographic control for the new millennium, Washington, Library of Congress, November 15.–17. 2000. Washington, DC: Library of Congress, Cataloging Distrubtion Service. Dostupno 15. 11. 2018. na: http://www.loc.gov/catdir/bibcontrol/lagoze_paper.html

Leazer, G. H. i Smiraglia, R. P. (1999). Bibliographic families in the library catalog: a qualitative analysis and grounded theory. Library records and technical services, 43(4), 191–212.

Lubetzky, S. (2001). Writings on the classical art of cataloging. Englewood: Libraries Unlimited.

Maroević, I. (1998). Fenomen kulturne baštine i definicija jedinice građe. U M. Willer i T. Katić (ur.), Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova (str. 3–13). Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Open metadata registry [mrežna stranica]. (B. g.). Dostupno 5. 11. 2018. na: http://metadataregistry.org/

Petrucciani, A. (2016). RDA: un’analisi critica alla luce della teoria e della pratica della catalogazione. JLIS.it, 7(2), 109–162. doi: 10.4403/jlis.it-11784

PRESSoo: extension of CIDOC CRM and FRBRoo for the modelling of bibliographic information pertaining to continuing resources (Version 1.2). (2016). Haag: IFLA. Dostupno 5. 11. 2018. na: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/PRESSoo/pressoo_v1.2.pdf

Projekt Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju. (2014). Dostupno 5. 11. 2018. na: http://nkp.nsk.hr/

Records in contexts: a conceptual model for archival description (consultation draft v0.1). (2016). B. k.: International council on archives, Experts group on archival description. Dostupno 5. 11. 2018. na: https://www.ica.org/sites/default/files/RiC-CM-0.1.pdf

Riva, P. (2018). The IFLA Library Reference Model: lectio magistralis in library science. Fiesole, Firenze: Casalini Libri. Dostupno 5. 11. 2018. na: https://www.torrossa.com/resources/an/4302108

Riva, P., Le Boeuf, P. i Žumer, M. (2017). IFLA Library Reference Model: a conceptual model for bibliographic information. Haag: IFLA. Dostupno 5. 11. 2018. na: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712.pdf

Semlič Rajh, Z., Šauperl, A., Knez, D. i Kerec, B. (2014). Plakati u arhivima, knjižnicama i muzejima: preporuke za usklađeni opis. U Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 17 (str. 111–144). Zagreb: Hrvatsko arhivističko društvo. Dostupno 29. 9. 2019 na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/akm/article/view/3565/2075

Spectrum 5.0. Appendix – Information requirements. Object information groups. (2017). London: Collections Trust. Dostupno 14. 11. 2018. na: https://collectionstrust.org.uk/spectrum/information-requirements/object-information-groups/

Štefanac, T. (2013). The conceptualization of archival material held in museums: a pilot study. U M. Willer i M. Tomić (ur.), Summer school in the study of historical manuscripts: proceedings (str. 281–294). Zadar: Sveučilište u Zadru.

Uvjeti za funkcionalnost bibliografskih zapisa: završni izvještaj. (2004). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Verona, E. (1959). Literary unit versus bibliographical unit. Libri, 9(2), 79–104.

Vukadin, A. (2018). Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: usklađivanje nazivlja. U M. Willer i I. Prgin (ur.), Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 21 (str. 169–187). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Willer, M. (2018). IFLA LRM – IFLA in knjižnični referentni model: novi konceptualni model knjižnične zajednice za bibliografske informacije. U M. Willer i I. Prgin (ur.), Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 21 (str. 141–168). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Willer, M. i Barbarić, A. (2012). Prema novom hrvatskom kataložnom pravilniku kao standardu sadržaja podataka. U D. Hasenay i M. Krtalić (ur.), Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 15 (str. 1–31). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Willer, M., Barbarić, A. i Katić, T. (2013). Prema zajedničkim pravilima za izbor i oblik pristupnica za imena u AKM zajednici. U N. Tomašević i I. Despot (ur.), Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 16 (str. 1–16). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Willer, M. i Dunsire, G. (2013). Bibliographic information organization in the semantic web. Oxford: Chandos.

Wilson, P. (1978). Two kinds of power: an essay on bibliographical control. Berkeley: University of California Press.

W3C. (2014). Resource Description Framework (RDF). Dostupno 5. 11. 2018. na: https://www.w3.org/RDF/

Objavljeno
2019-11-14
Kako citirati
VukadinA., & WillerM. (2019). Pravilnik za opis in dostop do gradiva v knjižnicah, arhivih in muzejih: novi hrvaški katalogizacijski pravilnik. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 63(3), 13–41. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7983