Sodelujoče skupnosti

pogled na desetletje 2008–2018

Avtorji

  • Gordon Dunsire

Ključne besede:

RDA, razvoj, katalogizacijska pravila 2008–2018

Povzetek

Namen: Leta 2007 smo na 11. seminarju Arhivi, knjižnice, muzeji v Poreču na Hrvaškem predstavili prispevek z naslovom »Collaborating communities: the RDA experience and its implications for common information environments« [Sodelujoče skupnosti: izkušnje RDA in njihov pomen za skupna informacijska okolja]. Takrat RDA: Resource Description and Access, naslednik Anglo-ameriških katalogizacijskih pravil (AACR), še ni bil objavljen. Zdaj prikazujemo dogodke po letu 2007. Osredotočamo pa se na razvoj RDA in sodelovanje s sorodnimi skupinami za standardizacijo.
Metodologija/pristop: To je kronološki pregled razvoja dokumentov, ki so pripeljali k izdaji RDA. Predstavljeno je tudi sodelovanje in postopki usklajevanja opisa informacijskih objektov med različnimi vključenimi skupnostmi.
Omejitve raziskave: Temeljiti pregled razvoja RDA in sorodnih dokumentov in ustanov zajema obdobje od 2008 do 2018.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Razvoj RDA je odvisen od sodelovanja mednarodne skupnosti, skupnosti, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino in skupnosti, ki se ukvarja s povezanimi podatki (angl. linked data). Vse te skupnosti so zelo zainteresirane za odprte povezane podatke (angl. linked open data) in semantični splet. RDA je odigral pomembno vlogo pri zasnovi in vzpodbujanju skupnega razvoja knjižničnih metapodatkov in metapodatkov za kulturno dediščino v format RDA.

Biografija avtorja

Gordon Dunsire

RDA Steering Committee, 11 Cobden Terrace, Edinburgh EH11 2BJ, Scotland
e-pošta: gordon@gordondunsire.com

Literatura

Bekiari, C., Doerr, M., Le Boeuf, P., & Riva, P. (Eds.). (2015). Definition of FRBRoo: a conceptual model for bibliographic information in object—oriented formalism (Version 2.4.) [Web page]. The Hague: IFLA. Retrieved 29. 9. 2019 from: https://www.ifla.org/publications/node/11240

British Library. (2007, 30 April – 1 May). Data model meeting. London: British Library. Retrieved 29. 9. 2019 from: https://www.bl.uk/bibliographic/pdfs/datamodel-agreedoutcomes.pdf

Dublin Core Metadata Initiative [Web page]. (2012). DCMI-UK seminar: five years on. S.l.: DCMI Global Meetings & Conferences. Retrieved 29. 9. 2019 from: http://dcevents.dublincore.org/index.php/BibData/fyo

Dunsire, G. (2008, 25 July). Declaring FRBR entities and relationships in RDF. The Hague: IFLA. Retrieved 29. 9. 2019 from: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbrrg/namespace-report.pdf

Dunsire, G. (2014). RDA and the semantic Web = RDA e il web semantico. Fiesole: Casalini Libri. Retrieved 29. 9. 2019 from: http://digital.casalini.it/9788876560132

Dunsire, G. (2016). Towards an internationalization of RDA management and development. JLIS.it, 7(2), 308–331. doi: 10.4403/jlis.it-11708

Dunsire, G., & IFLA Cataloguing Section’s ISBD Review Group. (2015, 17 February). Alignment of the ISBD: International Standard Bibliographic Description element set with RDA: Resource Description & Access element set (Version 3.1). The Hague: IFLA. Retrieved 29. 9. 2019 from: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/OtherDocumentation/isbd2rda_alignment_v3_1.pdf

Dunsire, G., & Willer, M. (2014). The local in the global: universal bibliographic control from the bottom up. Paper presented at IFLA World Library and Information Congress in Lyon. The Hague: IFLA. Retrieved 29. 9. 2019 from: http://library.ifla.org/817/1/086-dunsire-en.pdf

Dunsire, G., Fritz, D., & Fritz, R. (2016). Instructions, interfaces, and interoperable data: the RIMMF experience with RDA. Paper presented at IFLA World Library and Information Congress in Columbus. The Hague: IFLA. Retrieved 29. 9. 2019 from: http://library.ifla.org/1324/1/093-dunsire-en.pdf

Dunsire, G., Hennelly, J., & Young, T. (2018). RDA and MARC 21: the impact of the 3R Project [Presentation]. Retrieved 29. 9. 2019 from: https://www.slideshare.net/Gordon-Dunsire/m21-and-rda

Dunsire, G., Oury, C., Fritz, D., Jones, E., Hawkins, L., & Reynolds, R. (2018). A model to link them all: IFLA LRM as a driver for harmonization of cataloguing standards related to serials and other continuing resources. Paper presented at IFLA World Library and Information Congress in Kuala Lumpur. The Hague: IFLA. Retrieved 29. 9. 2019 from: http://library.ifla.org/2235/1/074-dunsire-en.pdf

Forassiepi, S. (2013, 11 April). Alignment of the ISBD: International Standard Bibliographic Description element set with RDA: Resource Description & Access element set and REICAT: Regole italiane di catalogazione (Version 1.0). The Hague: IFLA. Retrieved 29. 9. 2019 from: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/OtherDocumentation/isbd-rdareicat_table.pdf

Gentili-Tedeschi, M., Leresche, F., McGarry, D., & Rodríguez, E. (2013, 19 December). ISBD profile in RDA: constructing functionally interoperable core records (Version 1.0). The Hague: IFLA. Retrieved 29. 9. 2019 from: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/OtherDocumentation/isbd_profile_in_rda_ver_1.0.pdf

IFLA Cataloguing Section, & IFLA Meetings of Experts on an International Cataloguing Code. (2017). Statement of International Cataloguing Principles (ICP) (2016 ed. with minor revisions). The Hague: IFLA. Retrieved 29. 9. 2019 from: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-en.pdf

IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. (2009). Functional requirements for bibliographic records: final report, September 1997 (As amended and corrected through February 2009). The Hague: IFLA. Retrieved 29. 9. 2019 from: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf

IFLA Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records (FRANAR). (2013). Functional requirements for authority data: final report, December 2008 (As amended and corrected through July 2013). The Hague: IFLA. Retrieved 29. 9. 2019 from: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/frad_2013.pdf

ISBD Editorial Group. (2018, 9 August). Proposed work plan for ISBD revision 2018–2022. The Hague: IFLA. Retrieved 29. 9. 2019 from: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbdrg/proposed_work_plan_for_isbd_revision_2018-2022.pdf

ISBD: International standard bibliographic description (Consolidated ed.). (2011). The Hague: IFLA. Retrieved 29. 9. 2019 from: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_20110321.pdf

ISBD/XML Study Group. (2013, 25 July). Alignments between the namespaces of ISBD, other IFLA standards, and external standards (Version 1). The Hague: IFLA. Retrieved 29. 9. 2019 from: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbdrg/namespace-alignments_v1_20130725.pdf

Joint Steering Committee for Development of RDA. (2011, 1 August). First RDA vocabularies published [Web page]. S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved 29. 9. 2019 from: http://www.rda-jsc.org/archivedsite/rdavoc.html

Joint Steering Committee for Revision of AACR. (2006). RDA/ONIX framework for resource categorization. S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved 29. 9. 2019 from: http://www.rdajsc.org/archivedsite/docs/5chair10.pdf

JSC Aggregates Working Group. (2015, 3 August). RDA and FRBRoo treatment of aggregates. S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved 29. 9. 2019 from: http://www.rda-jsc.org/sites/all/files/6JSC-AggregatesWG-1.pdf

JSC RDA/ONIX Framework Working Group. (2014, 3 September). JSC recommendations for extension and revision of the Framework. S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved 29. 9. 2019 from: http://www.rda-jsc.org/archivedsite/docs/6JSC-ROFWG-2.pdf

JSC RDA/ONIX Framework Working Group. (2015a, 3 August). Guidelines for proposing new carrier and content categories and terms in RDA. S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved 29. 9. 2019 from: http://www.rda-jsc.org/sites/all/files/6JSC-ROFWG-3.pdf

JSC RDA/ONIX Framework Working Group. (2015b, 3 August). RDA carrier and content categories. S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved 29. 9. 2019 from: http://www.rda-jsc.org/sites/all/files/6JSC-ROFWG-3-Categories.pdf

Le Boeuf, P. (Ed.). (2016, August). Definition of PRESSoo: a conceptual model for bibliographic information pertaining to serials and other continuing resources (Version 1.3.2016). The Hague: IFLA. Retrieved 29. 9. 2019 from: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/PRESSoo/pressoo_v1-3.pdf

RDA Alignments [Web page]. (2017). S.l.: RDA Registry. Retrieved 30. 9. 2019 from: http://www.rdaregistry.info/Aligns

RDA Board. (N. d.). Governance model [Web page]. S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved 30. 9. 2019 from: http://www.rda-rsc.org/node/437

RDA Board. (2018). RDA governance model (v0.6. 2014). S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved 30. 9. 2019 from: http://www.rda-rsc.org/sites/all/files/RDA%20Governance%20Model%20v0.6%20140518.docx

RDA maps [Web page]. (2017). S.l.: RDA Registry. Retrieved 30. 9. 2019 from: http://www.rdaregistry.info/Maps

RDA Registry [Web page]. (2017). S.l.: RDA Registry. Retrieved 30. 9. 2019 from: http://www.rdaregistry.info/

RDA Steering Committee. (N. d. a). ISBD Review Group documents [Web page]. S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved from: http://www.rda-rsc.org/isbd_summary

RDA Steering Committee. (N. d. b). ISSN International Centre documents [Web page]. S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved 30. 9. 2019 from: http://www.rda-rsc.org/issn_summary

RDA Steering Committee. (2014, 21 January). Publication of the RDA element vocabularies [Web page]. S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved 30. 9. 2019 from: http://www.rda-rsc.org/content/publication-rda-element-vocabularies

RDA Steering Committee. (2015, 8 December). Outcomes of the 2015 JSC Meeting. S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved 30. 9. 2019 from: http://www.rda-rsc.org/sites/all/files/RSC-Outcomes-2015.pdf

RDA Steering Committee. (2016a, 28 January). Translation Policy for RDA and RDA Toolkit. S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved 30. 9. 2019 from: http://www.rda-rsc.org/sites/all/files/RSC-Policy-6.pdf

RDA Steering Committee. (2016b, 4 December). Outcomes of the 2016 RSC Meeting. S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved 30. 9. 2019 from: http://www.rda-rsc.org/sites/all/files/RSC-Outcomes-2016.pdf

RDA Steering Committee. (2018a, 16 June). Issues on IFLA-LRM alignment for serials and other continuing resources. S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved 30. 9. 2019 from: http://www.rda-rsc.org/sites/all/files/RSC-Chair-20.pdf

RDA Steering Committee. (2018b, 27 November). Protocols and liaisons between the RDA Steering Committee and other information standards groups [Web page]. S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved 30. 9. 2019 from: http://www.rda-rsc.org/RSCprotocols

RDA Strategy Consultation 2014 [Web page]. (2014, 22 September). S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved 30. 9. 2019 from: http://www.rda-rsc.org/node/163

RDA Toolkit: kickoff announcement [Web page]. (2016, 10 December). Chicago: ALA. Retrieved 30. 9. 2019 from: https://www.rdatoolkit.org/3Rproject/announcement

Riva, P., Le Boeuf, P., & Žumer, M. (2017). IFLA Library reference model: a conceptual model for bibliographic information. The Hague: IFLA. Retrieved 30. 9. 2019 from: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712.pdf

RSC Aggregates Working Group. (2016, 9 August). Discussion paper: RDA and WGA treatment of aggregates. S.l.: RDA Steering Committee. Retrieved 30. 9. 2019 from: http://www.rda-rsc.org/sites/all/files/RSC-AggregatesWG-1.pdf

Taniguchi, S. (2017). Examining BIBFRAME 2.0 from the viewpoint of RDA metadata schema. Cataloging and classification quarterly, 55(6), 387–412. doi: 10.1080/01639374.2017.1322161

Working Group on Aggregates. (2011). Final report of the Working Group on Aggregates: 2011. The Hague: IFLA. Retrieved 30. 9. 2019 from: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbrrg/AggregatesFinalReport.pdf

Zeng, M. L., Žumer, M., & Salaba, A. (Eds.). (2010). Functional requirements for subject authority data. The Hague: IFLA. Retrieved 30. 9. 2019 from: http://www.ifla.org/files/classification-and-indexing/functional-requirements-for-subject-authority-data/frsadfinal-report.pdf

Objavljeno

2019-11-14

Kako citirati

Dunsire, G. (2019). Sodelujoče skupnosti: pogled na desetletje 2008–2018. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 63(3), 43–58. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7981