Hoja med knjigami, pohajkovanje po knjižnici in Faldbakknova kaotična gnezda knjig

  • Nena Škerlj Biblioteka SAZU, Novi trg 5, 1000 Ljubljana e-pošta: nena.skerlj@zrc-sazu.si
Ključne besede: knjižnice, arhitektura, red, nered, Matias Faldbakken

Povzetek

Izvleček
Knjižnica je v prispevku prikazana kot prostor osredotočene hoje v iskanju določene knjige in/ali naključnega pohajkovanja med knjigami, kot prostor reda in/ali nereda, ki pa je v obeh primerih prostor lepote in potencialne ustvarjalnosti. Razni načini sistematizacije znanja so prisotni že od nekdaj, poudarjanje nereda v redu pa je značilneje za novejši čas, ko se s tem ukvarjajo na primer Matias Faldbakken, Jorge Louis Borges, Alberto Manguel in kažejo na pomembnost in lepoto neurejenega v kozmosu, svetu, knjižnicah in knjigah.

Literatura

Bachelard, G. (2001). Poetika prostora. Ljubljana: Študentska založba.

Borges, J. L. (2001). Izbrana dela 4. Namišljenosti. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Borges, J. L. (2002). Izbrana dela 8. Proza. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Čuden, D. (2010). Knjiga, da te kap ali kaj je kapnilo Matiasu. V M. Faldbakken, Skandinavska mizantropija. [1], The Cocka Hola Company (str. 354–356). Radovljica: Didakta.

Èpštejn, M. N. (2012). Znak_vrzeli: o prihodnosti humanističnih ved. Ljubljana: Literarnoumetniško društvo Literatura.

Gros, F. (2017). Filozofija hoje. Ljubljana: V. B. Z.

Manguel, A. (2011). Knjižnica ponoči. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Manguel, A. (2019). Z Borgesom. Ljubljana: Beletrina.

Novljan, S. (1991). Turist v knjižnici. Knjižnica, 35(4), 11–17.

Pallasmaa, J. (2007). Oči kože: arhitektura in čuti. Ljubljana: Studia humanitatis.

Pallasmaa, J. (2017). Utelešena podoba: imaginacija in imaginarij v arhitekturi. Ljubljana: Studia humanitatis.

Slapšak, S. (2017). Antična miturgija. Ljubljana: Beletrina.

Objavljeno
2019-10-01