Saga o NUK 2

  • Borut Osojnik Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: borut.osojnik@nuk.uni-lj.si
Ključne besede: nacionalne knjižnice, NUK, arhitekturni načrti, gradnja knjižnic, polemike

Povzetek

/

Literatura

Zakon o izgradnji univerzitetne knjižnice v Ljubljani. (1994). Uradni list RS, št. 70/1994.

Objavljeno
2019-10-01