Koncept zelenih knjižnic in prva primera njegove vpeljave pri nas

Avtorji

  • Ana Zdravje Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana e-pošta: ana.zdravje@mklj.si
  • Marijana Korotaj Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Žigrova ulica 6b, 2270 Ormož e-pošta: marijana.korotaj@orm.sik.si

Ključne besede:

zelene knjižnice, splošne knjižnice, ekologija, varovanje okolja, trajnostni razvoj, Slovenija

Povzetek

Izvleček
V pričujočem članku je predstavljen pojem zelene knjižnice ter začetki in razvoj zelenih knjižnic v svetu in v Sloveniji. Članek je vsebinsko razdeljen na dva dela. V prvem delu je prikazan razvoj zelenih knjižnic, izdelan na podlagi pregleda literature o zelenih knjižnicah in na nekaj konkretnih primerov takih knjižnic. V drugem delu sta podrobneje predstavljeni prvi zeleni knjižnici v Sloveniji. Preko njune primerjave si je moč ogledati, kako je bil enak koncept na različna načina realiziran v dveh slovenskih regijah, kako so bili cilji in oblike dela v teh knjižnicah sprejeti v lokalnem okolju in kako so nanj vplivali.

Literatura

About the environment, sustainability and libraries special interest group [spletna stran]. (2019). Haag: IFLA. Pridobljeno 3. 3. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/about-environmental-sustainability-and-libraries

African Library and Information Association and Institution (AfLIA) website [spletno mesto]. (2017). Accra, Gana: AfLIA. Pridobljeno 30. 7. 2019 s spletne strani: http://aflia.net/web/

Antonelli, M. (2008). The green library movement: an overview of green library literature and actions from 1979 to the future of green libraries. Electronic green journal, 1(27).

Antonelli, M. (2009a). Green libraries: a website for information about green and sustainable libraries [spletno mesto]. Pridobljeno 23. 2. 2019 s spletne strani: http://www.greenlibraries.org/

Antonelli, M. (2009b). USA green libraries directory A - G [spletna stran]. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: http://www.greenlibraries.org/usa_green_libraries_directory_a_-_g

Athens, L. (2007). Design for social sustainability at Seattle’s central library. Journal of green building, 2(1), 1–21. doi: 10.3992/jgb.2.1.1

Aulisio, G. J. (2013). Green libraries are more than just buildings. Electronic green journal, 1(35).

Bibliotekarski terminološki slovar [podatkovna zbirka]. (2011). Kamnik: Amebis. Pridobljeno 16. 8. 2019 s spletne strani: https://www.termania.net/slovarji/85/bibliotekarski-terminoloski-slovar

Brenčič, P., Fras Popović, S., Podbrežnik Vukmir, B., Vilar, P., Vodeb, G. in Zdravje, A. (2018). Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. Pridobljeno 28. 2. 2019 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dediscino/Knjiznicna_dejavnost/2017/NSKD_PRIPOROCILA_splosne_knjiznice_2017.pdf

Briggs, P. in Williams, L. (2009). Kenya eyewitness travel. London: DK Publishing.

Carr, M. M. (2013). The green library planner: what every librarian needs to know before starting to build or renovate. Lanham: Scarecrow Press.

Cilji trajnostnega razvoja [spletna stran]. (2016). Ljubljana: Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Pridobljeno 3. 3. 2019 s spletne strani: http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/

Climate statistics for Australian locations [spletna stran]. (2019). Melbourne: Australian Government Bureau of Meterology. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: http://www.bom.gov.au/climate/averages/tables/cw_009225_All.shtml

Cockburn health and community drone video [video posnetek]. (2016). Spearwood: Cockburn Libraries. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.youtube.com/watch?v=x9Qg0r5E9ys

Cockburn soundings: our City of Cockburn magazine. (2018, junij). Spearwood: City of Cockburn. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.cockburn.wa.gov.au/getattachment/f7a6cad7-293f-4a80-bc00-535a761ca3e9/ECM_7535154_v1_Cockburn-Soundings-June-2018-Accessible-PDF.pdf.aspx

Čadovska, I. in Tkalčić, A. (2017). Zelena pismenost kao dio strategije razvoja informacijske službe. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 60(1), 65−77.

DGNB certification: a systematic approach to sustainability [spletna stran]. (2019). Stuttgart: DGNB. Pridobljeno 2. 8. 2019 s spletne strani https://www.dgnb.de/en/council/certification/

Dragaš, B. (2017). Zelene knjižnice za zelenu pismenost: hrvatsko iskustvo. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 60(4), 221−241.

ESSEC_Singapore.JPG [fotografija]. (2007). V Wikimedia Commons. San Francisco: Wikimedia Foundation. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ESSEC_Singapore.JPG

Explore Nairobi [spletna stran]. (2019). Nairobi: Nairobi City County. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://nairobi.go.ke/explore-nairobi/

Focusing on performance: global water summit 2011. (2011). Oxford: Media Analytics. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.globalwaterintel.com/client_media/uploaded/Conference%20book%202011_Focusing_on_performance_72%20pixels%20per%20inch.pdf

Hauke, P. (2015). How to become/How to identify a green library? Standards for certification [prispevek predstavljen na konferenci IFLA World Library and Information Congress, Capetown, Južna Afrika, 15.–21. Avgust]. Haag: IFLA. Pridobljeno 23. 2. 2019 s spletne strani: http://library.ifla.org/1237/1/095-hauke-en.pdf

Hauke, P., Charney, M. in Sahavirta, H. (ur.). (2018). Going green: implementing sustainable strategies in libraries around the world: buildings, management, programs and services. Berlin: De Gruyter Saur.

Hauke, P., Latimer, K. in Werner, K. U. (ur.) (2013). The green library: the challenge of environmental sustainability / Die grüne Bibliothek: Ökologische Nachhaltigkeit in der Praxis. Berlin: De Gruyter Saur.

How do libraries further development? [spletna stran]. (2017). Haag: IFLA. Pridobljeno 31. 7. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/node/7408

IFLA Green library award 2018 winners announced [spletna stran]. (2018). Haag: IFLA. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/node/60935?og=479

IFLA Green library award 2019 [spletna stran]. (2019). Haag: IFLA. Pridobljeno 3. 8. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/node/91901

Jankowska, M. A. (2011). Going beyond environmental programs and green practices at the American Library Association. Electronic green journal, 1(32).

Jarvie, M. E. (2016). Brundtland report: publication by World Commission on Environment and Development. V Encyclopaedia Britannica. Chicago: Encyclopædia Britannica. Pridobljeno 4. 8. 2019 s spletne strani: https://www.britannica.com/topic/Brundtland-Report

Jones, L. (2017). More than just a green building – developing green strategies at the Chinese University of Hong Kong Library. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong (CUHK). Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/files/assets/environmental-sustainability-and-libraries/documents/hongkong_article_for_ensulib.pdf

Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P. in Vodeb, G. (2009). Bibliotekarski terminološki slovar [monografija]. Knjižnica, 53(3–4). Pridobljeno 1. 5. 2019 s spletne strani: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/issue/view/554

Lawton, G. (2019). Doba lesa. Global, 9(7), 41–43.

Let’s go green [spletna stran]. (2018). Zagreb: National and University Library in Zagreb. Pridobljeno 3. 3. 2019 s spletne strani: http://letsgogreen.nsk.hr/program/

Libraries, development and the United Nations 2030 agenda [spletna stran]. (2018). Haag: IFLA. Pridobljeno 31. 7. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/libraries-development

Matthews, G. in Walton, G. (ur.). (2013). University libraries and space in the digital world. Farnham: Ashgate.

McBane Mulford, S. in Himmel, N. A. (2010). How green is my library?. Santa Barbara: Libraries Unlimited.

McKiernan, G. (2008). Library/Washington: Seattle public library – sustainable design and features [blog zapis]. Ames, Iowa: Thegreenlibraryblog. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: http://thegreenlibraryblog.blogspot.com/2008/10/seattle-public-library-sustainable.html

Miller, K. (2010). Public libraries going green. Chicago: American Library Association.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu predstavila projekt »Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku« [spletna stran]. (2016, 6. maj). Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Pridobljeno 23. 2. 2019 s spletne strani: http://www.nsk.hr/nacionalna-sveucilisna-knjiznica-zagrebu-predstavila-projekt-zelena-knjiznica-zelenu-hrvatsku/Nairobi. (2019). V Wikipedia: the free encyclopedia. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://en.wikipedia.org/wiki/Nairobi#Parks_and_gardens

National library building [spletna stran]. (2019). Singapore: National Library Board. Pridobljeno 31. 3. 2019 s spletne strani: https://www.nlb.gov.sg/VisitUs/NationalLibraryBuilding.aspx

Ogola, S. (2018). USIU-Africa − garden in the library (Kenya). Nairobi: United States International Universitiy – Africa. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/files/assets/environmental-sustainability-and-libraries/news/6-kenya_usiu_africa_ifla_green_library_award_2018-ilovepdf.pdf

Online dictionary for library and information science [spletno mesto]. (2004). Santa Barbara: ABC-CLIO. Pridobljeno 3. 3. 2019 s spletne strani: https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx#sustainablelib

Premier opens Australia’s first major desalination plant [spletna stran]. (2006). Perth: Water Corporation. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://web.archive.org/web/20080726224555/http://www.watercorporation.com.au/m/media_detail.cfm?id=3301

Report of the World Commission on environment and development: our common future [spletna stran]. (1987). New York: United Nations. Pridobljeno 4. 8. 2019 s spletne strani: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm

Rubić, A. in Antonac, S. (2017). (O)krenimo na zeleno. Glas NSK, časopis Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, 4(14), str. 60−61.

Ruprecht, J., Campbell, E. in Hope, P. (2005). How extreme south-west rainfalls have changed. (Climate Note 6/05). Pert: Indian Ocean Climate Initiative. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: http://www.ioci.org.au/publications/ioci-stage-2/doc_download/18-how-extreme-south-west-rainfalls-have-changed.html

Seattle library main branch overhead.jpg [fotografija]. (2008). V Wikimedia Commons. San Francisco: Wikimedia Foundation. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seattle_library_main_branch_overhead.jpg

Seattle’s new central library. a lesson in sustainability. (2004, junij). dpdINFO, (3). Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.seattle.gov/documents/Departments/OSE/GB-City-Case-CentralLibrary.pdf

Strategija razvoja Slovenije 2030. (2017). Ljubljana: Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Pridobljeno 3. 3. 2019 s spletne strani: http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Strategija_razvoja_Slovenije/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf

Sustainable development goals [spletna stran]. (2015). New York: United Nations. Pridobljeno 31. 7. 2019 s spletne strani: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Sustainability and conservation [spletna stran]. (2019). Spearwood: City of Cockburn. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.cockburn.wa.gov.au/Waste-and-Environment/Sustainability-and-Conservation

Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. (2015). New York: United Nations. Pridobljeno 3. 3. 2019 s spletne strani: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

UN 2030 agenda for sustainable development [spletna stran]. (2018). Haag: IFLA. Pridobljeno 3. 3. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/node/10091

United Nations sustainable development summit [spletna stran]. (2015). New York: United Nations. Pridobljeno 13. 6. 2019 s spletne strani: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit

Verve Energy. About us [spletna stran]. (2013). Perth: Verve Energy. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://web.archive.org/web/20130724173138/http://verveenergy.com.au/verve-energy/our-company/about-us

What is BREEAM? [spletna stran]. (2019). B. k.: BREEAM. Pridobljeno 2. 8. 2019 s spletne strani: https://www.breeam.com/

Winter sprinkler ban made permanent [spletna stran]. (2009, 9. september). V ABC News. Sydney: ABC. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.abc.net.au/news/2009-09-09/winter-sprinkler-ban-made-permanent/1423280

Zelena knjižnica. (2012). O projektu [spletna stran]. Pula: Društvo bibliotekara Istre. Pridobljeno 3. 3. 2019 s spletne strani: http://zk.dbi.hr/o-projetku/

Prenosi

Objavljeno

2019-10-01

Kako citirati

Zdravje, A., & Korotaj, M. (2019). Koncept zelenih knjižnic in prva primera njegove vpeljave pri nas. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 63(1-2). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7656