Vrednotenje bibliografske storitve z vidika raziskovalne dejavnosti – pomen in vpliv vodenja bibliografije raziskovalcev za knjižničarje v slovenskih raziskovalnih knjižnicah

Maja Peteh, Primož Južnič

Povzetek

/

Ključne besede

knjižnice, bibliografske storitve, čas katalogizacije, knjižničarji bibliografi

Celotno besedilo:

PDF