Novoveški tiski in vezave v Nadškofijskem arhivu Maribor

Lilijana Urlep

Povzetek

/

Ključne besede

cerkvene knjižnice, novoveški tiski, lavantinska škofija, knjižnične zbirke, kulturna zgodovina, cerkvena zgodovina

Celotno besedilo:

PDF