Pomisli in popravki ob pogledih na knjižne vezave predbaročnega časa

Nataša Golob

Povzetek

Članek temelji na ugotovitvah, ki so se izoblikovale ob pregledu številnih knjižnih vezav do sredine 16. stoletja. Upoštevani oz. obravnavani rokopisi in zgodnji tiski so predvsem iz slovenskih knjižnic in arhivov, slovenskih provenienc v tujini ali pa so z našimi lokacijami kulturnozgodovinsko povezani. Namen članka je spodbuditi ciljno raziskovanje nekaterih poglavij vezav predbaročnega časa (do 1550), ki bi ob načrtnem delu lahko odpravilo še vedno moteče sive cone. Med zaželenimi cilji so predvsem pridobitev razvojno utemeljene terminologije, kataloga knjigoveških pečatnikov ter sistematična obravnava tako imenovanih mehkih vezav. Članek opozarja na dokumentarno vrednost starejših knjižnih vezav, ki vsebujejo izvirne zgodovinske podatke, imena knjigovezov, lokacij, letnice itd. ter so pomembni viri za antropologijo knjige. Nekaj besed je namenjenih tudi napačnim pogledom na estetiko knjižnih vezav, ki izvirajo iz premajhnega vzorca upoštevanih srednjeveških vezav ali pa iz nekritičnega ponavljanja vtisov, zapisanih v starejši literaturi.

Ključne besede

srednji vek, renesansa, trde vezave, mehke vezave, pečatniki, Slovenija

Celotno besedilo:

PDF