Podatkovne zbirke s področja humanistike in družboslovja: primer študentov univerze v Osijeku

Avtorji

  • Sanjica Faletar Tanacković Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, L. Jägera 9, 31000 Osijek, Croatia e-pošta: sfaletar@ffos.hr

Ključne besede:

akademske podatkovne zbirke, motivacija, zaznavanje, uporaba, humanistika in družbene vede, študenti, Hrvaška

Povzetek

Izvleček
Namen: Namen raziskave je bil ugotoviti, kako študenti Filozofske fakultete v Osjeku, Hrvaška (Filozofski fakultet Sveučilišta u Osjeku, Hrvatska) razumejo in uporabljajo podatkovne zbirke s področja humanistike in družbenih ved.
Metodologija: Uporabljeni sta bili dve metodi (vprašalnik v tiskani obliki in delno strukturirani intervjuji), raziskava je zajela obdobje od oktobra 2016 do februarja 2017. V kvantitativno analizo je bilo vključenih 381 pravilno izpolnjenih vprašalnikov, obdelanih z uporabo statističnega paketa SPSS. Da bi ugotovili morebitne razlike med posameznimi skupinami v vzorcu, so bili, poleg opisne statistike, uporabljeni tudi Hi-kvadrat test, T-test, ANOVA, Mann-Whitneyev test in Kruskal Wallisov test. Statistične razlike so bile ugotovljene na ravni 95 %.
Rezultati: Čeprav 82,2 % oseb, ki so bile vključene v analizo meni, da so veščine, na katerih temelji informacijska pismenost, pomembne za doseganje dobrih študijskih rezultatov, jih je le 63 % odgovorilo, da so se v manjši meri formalno usposabljali na tem področju. Študenti so ocenili svoje veščine za iskanje po Googlu dokaj visoko (srednja vrednost 4,31) v primerjavi s samooceno veščin za iskanje po podatkovnih zbirkah s področja humanistike in družboslovnih ved (srednja vrednost 3,69), poleg tega pogosteje uporabljajo Google (53,8 %) kot podatkovne zbirke (25,1 %). Na vprašanje o težavah pri iskanju v podatkovnih zbirkah so navedli različne ovire: da že iz navade pogosteje uporabljajo Google (48 %), da imajo od doma omejen dostop (42,3 %), članki so v tujem jeziku (35,2 %), niso dovolj usposobljeni za iskanje (35,2 %). Na splošno rezultati raziskave kažejo, da imajo študenti humanistike manj formalnega usposabljanja za informacijsko pismenost, so manj motivirani (zaradi zunanjih in notranjih dejavnikov) za uporabo podatkovnih zbirk in se pogosteje nagibajo k iskanju po Googlu tudi za študijske namene. Poleg tega rezultati kažejo tudi na razlike v razumevanju podatkovnih zbirk pri študentih posameznih znanstvenih disciplin.
Omejitve raziskave: Geografske omejitve in majhen vzorec.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Rezultati lahko vplivajo na oblikovanje programov izobraževanja za informacijsko pismenost in na referenčne storitve knjižnice.

Literatura

Al-Moumen, N., Morris, A., & Maynard, S. (2012). Modelling information-seeking behaviour of graduate students at Kuwait University. Journal of documentation, 68(4), 430–459.

Avdic, A., & Eklund, A. (2010). Searching reference databases: what students experience and what teachers believe that students experience. Journal of librarianship and information science, 42(4), 224–235.

Barret, A. (2005). The information-seeking habits of graduate student researchers in the humanities. Journal of academic librarianship, 31(4), 324–331.

Brown, C. M. (2005). Where do molecular biology graduate students find information?. Science and technology libraries, 25(3), 89–104.

Catalano, A. (2013). Patterns of graduate students’ information seeking behavior: a meta-synthesis of the literature. Journal of documentation, 69(2), 243–274.

Chi, M. T. H. (1997). Quantifying qualitative analyses of verbal data: a practical guide. Journal of the learning sciences, 6(3), 271–315.

Connaway, S. L., White, D., Lanclos, D., & Le Cornu, A. (2013). Visitors and residents: what motivates engagement with the digital information environment?. Information research, 18(1), paper 556. Retrieved 20. 8. 2017 from: http://InformationR.net/ir/18-1/paper556.html

Čižmešija, A., & Vidaček-Hainš, V. (2017). Case study of online resources and searching for information on students’ academic needs. In Proceedings of MIPRO 2017 (pp. 840–845). Rijeka: Croatian Society for lnformation and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO.

Dilevko, J., & Gottlieb, L. (2002). Print sources in an electronic age: a vital part of the research process for undergraduate students. Journal of academic librarianship, 28(6), 381–392.

Dukić, D., & Strišković, J. (2015). Croatian university students’ use and perception of electronic resources. Library & information science research, 37(3), 244–253.

Faletar Tanacković, S., Dragija Ivanović, M., & Cupar, D. (2017). Scholarly electronic databases and library & information sciences students in Croatia: motivations, uses and barriers. Information research, 22(1), paper 1625. Retrieved 20. 8. 2017 from: http://InformationR.net/ir/22-1/isic/isic1625.html

Faletar Tanacković, S., Đurđević, A., & Badurina, B. (2015). Wikipedija u akademskom okruženju: stavovi i iskustva studenata i nastavnika. Libellarium, 8(2), 161–199.

Gakibayo, A., Ikoja-Odongo, J. R., & Okello-Obura, C. (2013). Electronic information resources utilization by students in Mbarara University library. Library philosophy and practice (e-journal), paper 869. Retrieved 20. 8. 2017 from: http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/869

Gašo, G., Faletar Tanacković, S., & Mičunović, M. (2015). The role of modern academic libraries: survey of perceptions and experiences of graduate students in social sciences and humanities. Libellarium, 8(2), 81–108.

George, C., Bright, A., Hurlbert, T., Linke, E., Clair, G., & Stein, J. (2006). Scholarly use of information: graduate students’ information seeking behavior. Information research, 11(4), paper 272. Retrieved 20. 8. 2017 from: http://www.informationr.net/ir/11-4/paper272.html

Head, A. J. (2008). Information literacy from the trenches: how do humanities and social science majors conduct academic research?. College & research libraries, 69(5), 427–445.

Junni, P. (2007). Students seeking information for their master’s thesis: the effect of the internet. Information research, 12(2), paper 305. Retrieved 20. 8. 2017 from: http://www.informationr.net/ir/12-2/paper305.html

Kwadzo, G. (2015). Awareness and usage of electronic databases by geography and resource development information studies graduate students in The University of Ghana. Library philosophy and practice (e-journal), paper 1210. Retrieved 20. 8. 2017 from: http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1210

Mbabu, L. G., Bertram, A., & Varnum, K. (2013). Patterns of undergraduates’ use of scholarly databases in a large research university. Journal of academic librarianship, 39(2), 189–193.

Lee, J. Y., Paik, W., & Joo, S. (2012). Information resource selection of undergraduate students in academic search tasks. Information research, 17(1), paper 511. Retrieved 20. 8. 2017 from: http://www.informationr.net/ir/17-1/paper511.html

Liu, Z. (2006). Print vs. electronic resources: a study of user perception, preferences, and use. Information processing and management, 42(2), 583–592.

Mučnjak, D. (2009). Usage of print and electronic resources at the Faculty of humanities and social sciences’ library, University of Zagreb: analysis and comparison based on the usage statistics. In Proceedings of conference INFuture2009 “Digital resources and knowledge sharing” (pp. 461–468). Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences.

O’Farrell, M., & Bates, J. (2009). Student information behaviours during group projects: a study of US students in University College Dublin, Ireland. Aslib proceedings, 61(3), 302–315.

Siebenberg, T. R, Galbraith, B., & Brady, E. E. (2004). Print versus electronic journal use in three Sci/Tech disciplines: what’s going on here?. College & research libraries, 65(5), 427–438.

Sloan, M., & McPhee, K. (2013). Information seeking in context: results of graduate studentinterviews. Partnership, 8(1). Retrieved 20. 8. 2017 from: http://www.criticalimprov.com/index.php/perj/article/view/2009#.Wc4z61S0OUk

Togia, A., & Tsigilis, N. (2009). Awareness and use of electronic information resources by education graduate students: preliminary results from the Aristotle University of Thessaloniki. In Proceedings of QQML2009: Qualitative and quantitative methods in libraries, international conference, Chania Crete Greece, 26–29 May 2009. Singapore: World Scientific. Retrieved 20. 8. 2017 from: http://www.isast.org/proceedingsQQML2009/PAPERS_PDF/Togia_Tsigilis-Awareness_electronic_information_resources_Aristotle_University_PAPER--QQML2009.pdf

Objavljeno

2018-06-20

Kako citirati

Faletar Tanacković, S. (2018). Podatkovne zbirke s področja humanistike in družboslovja: primer študentov univerze v Osijeku. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 62(1-2). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6848